Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Current »

Poniżej znajdziesz adresy serwerów pocztowych wykorzystywanych w usłudze hostingu współdzielonego.

Sugestia

Na serwerach działa automatyczna konfiguracja klientów poczty (Microsoft Outlook oraz Thunderbird), w większości przypadków po podaniu adresu e-mail oraz hasła, program powinien automatycznie dobrać odpowiednie parametry połączenia.


Platforma h1

UsługaAdres serweraOpis
SMTPh1.hitme.plSerwer poczty wychodzącej.
IMAPh1.hitme.plSerwer poczty przychodzącej.
POP3h1.hitme.plSerwer poczty przychodzącej.

Platforma h2

UsługaAdres serweraOpis
SMTPh2hitme.plSerwer poczty wychodzącej.
IMAPh2.hitme.plSerwer poczty przychodzącej.
POP3h2.hitme.plSerwer poczty przychodzącej.Uwaga

Zalecamy korzystanie z protokołu IMAP dla poczty przychodzącej, ze względu na możliwość łatwego zarządzania folderami pocztowymi.

Ostrzeżenie

Korzystanie z innych adresów serwerów poczty niż ww. wymienione może skutkować błędem certyfikatu w przypadku próby połączenia szyfrowanego.


Powiązane artykuły

  • No labels